Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na Strakonicku, Blatensku, Volyňsku, Česticku, Radomyšlsku, Osecku.

Popis služeb

 • Ikona Terenní odlehčovací služba
  Terénní odlehčovací služba (pečovatelská služba + domácí zdravotní péče)
 • Ikona hospic
  Paliativní péče (domácí hospic + paliativní lůžka)
 • Ikona osobní asistence
  Osobní asistence
 • Ikona psychologiská péče
  Psychologická péče
 • Ikona půjčovna
  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zpět na výpis organizací