Oblastní charita Třeboň

Oblastní charita Třeboň pomáhá svými službami a činnostmi těm, kteří pomoc potřebují – ať již vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. Oblastní charita Třeboň poskytuje registrované sociální služby osobám v krizi, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a dále se věnuje řadě dalších aktivit, mezi které patří např. sbírková činnosti, příprava a realizace kulturních, společenských a dalších aktivit.

Popis služeb

 • Ikona Terenní odlehčovací služba
  Terénní odlehčovací služba (pečovatelská služba + domácí zdravotní péče)
 • Ikona hospic
  Paliativní péče (domácí hospic + paliativní lůžka)
 • Ikona osobní asistence
  Osobní asistence
 • Ikona psychologiská péče
  Psychologická péče
 • Ikona půjčovna
  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zpět na výpis organizací