Ledax o.p.s.

Ledax, který nyní působí zejména v Jihočeském a Pardubickém kraji, patří s více než dvěma tisíci uživateli mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice. Ledax pečuje nejen o seniory, ale také o dlouhodobě nemocné nebo zdravotně postižené, a to buď v domácnosti uživatele, v pobytovém zařízení nebo volnočasových klubech, které sám provozuje.

Popis služeb

 • Ikona Terenní odlehčovací služba
  Terénní odlehčovací služba (pečovatelská služba + domácí zdravotní péče)
 • Ikona hospic
  Paliativní péče (domácí hospic + paliativní lůžka)
 • Ikona osobní asistence
  Osobní asistence
 • Ikona psychologiská péče
  Psychologická péče
 • Ikona půjčovna
  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zpět na výpis organizací