Hospic sv. Jana N. Neumanna

Domácí hospic sv. Jana Prachatice pomáhá pacientům v terminální fázi nevyléčitelných onemocnění především s tím, aby netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen a za každých okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost.

Popis služeb

 • Ikona Terenní odlehčovací služba
  Terénní odlehčovací služba (pečovatelská služba + domácí zdravotní péče)
 • Ikona hospic
  Paliativní péče (domácí hospic + paliativní lůžka)
 • Ikona osobní asistence
  Osobní asistence
 • Ikona psychologiská péče
  Psychologická péče
 • Ikona půjčovna
  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zpět na výpis organizací