Jakou službu potřebuji?

Stačí zodpovědět pár otázek a hned budete vědět, kterou službu Vy či Váš blízký potřebuje.

1. Potřebujete doma pomoci se zdravotnickými úkony, jako jsou aplikace injekcí, pooperační péče, převazy ran, podání infuzí atd.?

2. Potřebujete výpomoc pro seniora nebo osobu se sníženou soběstačností při péči o sebe nebo o domácnost?

3. Potřebujete doma pomoci s péčí nebo zastoupit po určitou dobu (např. 4 hodiny denně)?

4. Ukončili lékaři u vašeho nevyléčitelně nemocného blízkého aktivní léčbu?

5. Máte nevyléčitelně nemocného blízkého v nemocnici a chtěli byste si ho vzít domů?

6. Pečujete o zdravotně postižené děti a potřebujete jim pomoci žít běžným způsobem jejich vrstevníků? Nebo potřebujete pomoci dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně?

7. Potřebujete pomoc psychologa pro sebe nebo pro osobu, o kterou pečujete?

8. Potřebujete pro nemocného kompenzační pomůcky, jako je invalidní vozík, oxygenátor nebo toaletní křeslo?