Oblastní charita Sušice

Hlavní činností Oblastní charity Sušice je pomoc lidem v obtížných životních situacích, se kterými si nemohou pomoci sami. Péče je vykonávána v terénnu i v domácnostech klientů. Ke každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykonáváme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí Kodexem Charity Česká republika. Oblastní charita Sušice organizační složkou Diecézní charity České Budějovice a členem sdružení Charita Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v ČR. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.

Popis služeb

 • Ikona Terenní odlehčovací služba
  Terénní odlehčovací služba (pečovatelská služba + domácí zdravotní péče)
 • Ikona hospic
  Paliativní péče (domácí hospic + paliativní lůžka)
 • Ikona osobní asistence
  Osobní asistence
 • Ikona psychologiská péče
  Psychologická péče
 • Ikona půjčovna
  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zpět na výpis organizací